Ochrana osobních údajů GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

verze 1. účinná od 1.1.2022 

Náš e-shop Tonezo.cz, Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155P/21, Bojnice, IČO: 41596404 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně oznamuje jak zpracovává vaše osobní údaje v  v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „ GDPR“). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu, pro jak dlouho, komu je posouváme, jaká máte práva, a mnoho dalších informací.

1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme. 

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoli vás požádáme o informace, potřebujeme je, o to více nežádáme. K ověření vašeho e-mailu využíváme funkci double opt-in.

Jaké osobní údaje od vás požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, obrátíte se na nás nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje, tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám udáváte osobní údaje tam, kde vás žádáme o udělení souhlasu. při registraci, zasílání newsletteru, poradny, diskuse, recenze, a další, v rozsahu tam uvedeném.

Jak vaše osobní údaje využíváme? 


Vaše údaje potřebujeme například pro  následující úkony:

Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jeho reklamaci 
Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv
Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter)
Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku
Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží
Zkontrolovat váš věk z důvodu právních předpisů týkajících se nakupování přes internet
Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby
Testovat a zlepšovat naše systémy, jejichž prostřednictvím poskytujeme své služby
Zabránit zneužití našich služeb


Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to výlučně pro výše uvedené účely:

·       při nákupu s registrací, i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečníte poslední objednávku,

·       při hodnocení nákupu nebo zboží na dobu tří let

·       při zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuse, hlídacího psa, kontaktního formuláře, poradny, poptávky na produkt, apod. na dobu  jednoho roku

·       nebo v zákonem stanovenou dobou (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Poté budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nebudete souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

2. Budeme vás chránit

Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy výlučně na území Evropské unie.

3. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme jaké funkce jsou nejčastější využívané a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim, nebo nastavit soubory cookies. Přečtěte si více v Zásady souborů cookies.

Udělený souhlas lze odvolat také kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném e-mailu, nebo nás můžete kontaktovat na adrese: info@tonezo.cz

4. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

Vibration s.r.o., Račianska 7, 831 02 Bratislava, IČO: 46409157

Packeta Czech s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČ: 48136999

ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Česká republika, IČ: 36797472

Případně dalším poskytovatelem zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami za účelem obchodování.

5. Jaká jsou vaše práva? 

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (článek 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu Phobosstudio, SNP 1155/21, Bojnice, 972 01,info@tonezo.cz

6. Neexistuje soukromí bez zabezpečení

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti můžeme digitální služby.