100% garance

Tento program je určen bezplatně pro všechny naše zákazníky, kteří používají naše náplně do tiskáren. Poškození tiskárny jinými náplněmi nebo kombinací náplní od jiného dodavatele nespadá pod program 100% garance.
 
Co dělat v případě podezření na poškození tiskárny:


1. v tiskárně musí být všechny náplně výlučně od nás (zákazník se musí prokázat nákupním dokladem, tj. fakturou. Bez nákupního dokladu nebude garance uznána)
2. tiskárnu vypnout, případně přepnout do stavu spánku
3. nemanipulovat s tiskárnou, nepokoušet se závadu odstranit
3. urychleně nás kontaktovat telefonicky, emailem, nebo přes live chat
4. pokud nebude problém odstraněn na dálku, technik vyzve k zaslání fotografií, chybových kódů, a podobně
5. po zaslání požadovaných informací technik rozhodne o dalším postupu
6. pokud je tiskárnu možné opravit, pošleme po ni našeho kurýra, po opravení ji odešleme zpět do 14 pracovních dnů od přijetí tiskárny našim pracovníkem
7. je-li tiskárna neopravitelná, technik do 10 pracovních dnů pošle zákazníkovi tři alternativy modelů tiskáren se stejnými nebo podobnými parametry
8. po výběru modelu tiskárny bude zákazníkovi vybraná tiskárna odeslána do 7 pracovních dnů
 
Na co se garance nevztahuje:


1. neodborná manipulace s tiskárnou
2. chybné založení náplně
3. kombinace různých náplní od různých dodavatelů
4. konec životnosti tiskárny, válce, a podobně
5. živelné pohromy, přepětí, vyšší moc
6. indicie, které povede k nekalému chování či podvodu
7. na ušlý zisk během nemožnosti tiskárnu používat
8. na jiné zařízení, vybavení domácnosti, kanceláře
9. na jakékoli zranění při manipulaci
10. na jakýkoli movitý a nemovitý majetek mimo tiskárnu
11. pro individuální servisování a následné zaslání faktury od třetí firmy
 
Všechny servisy tiskáren jsou prováděny v našem smluvním servisu. V případě poškození a odnesení tiskárny do jiného servisu, nebude škoda z naší strany uhrazena. Vyhrazujeme si právo odmítnout žádost o proplacení v případě zamlčování nebo neúplných informací od zákazníka. Podmínkou je také faktura za nákup náplní.